Publicaties

2022Kind, J. Grenzen aan de (over-)vloed, hoe de discontovoet zijn werk doet. Over de rol van de discontovoet in de MKBA voor het berekenen van economisch optimale overstromingskansen
2021Kind, J., S. Scenau and M. Bakker, Scoping study assessing the value of freshwater quality at a global scale.
2021Kind, J. Advies indexering schadetabel regionale keringen .
2021Kind, J. Methodiek Impactanalyse t.b.v. het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026.
2020Kind, J., R. Hoekstra, S. Schenau, F. Sperna Weiland, R. van Beek, D. Morales Irato, M. Rensman & Willem Ligtvoet, Fresh Water Resources in the Changing Wealth of Nations. Scoping chapter.
2020Kind, J., G. Koers, J. van Popering-Verkerk, V. Visser, T. de Nijs, R. Koopman and M. Damen, Verkenning naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptie (Exploring the relationship between social resilience and climate adaptation). Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat.
2020Kind, J., W.J.W. Botzen and J.C.J.H. Aerts, Social Vulnerability in Cost-Benefit Analysis for Flood Risk Management, Environment and Development Economics
2019Kind, J., Drowning by Numbers, Social Welfare, Cost-Benefit Analysis and Flood Risk Management, Thesis
2019Haasnoot, M., M. van Aalst, J. Rozenberg, K. Dominique, J. Matthews, L.M. Bouwer, J. Kind and N. LeRoy Poff, Investments under non-stationarity: economic evaluation of adaptation pathways, Climate Change
2018Kind, J.M., J.H. Baayen and W.J. Wouter Botzen, Benefits and Limitations of Real Options Analysis for the Practice of River Flood Risk Management, Water Resources Research
2017Kind, J., W.J.W. Botzen and J.C.J.H Aerts, Accounting for Risk Aversion, Income Distribution and Social Welfare in Cost-Benefit Analysis for Flood Risk Management , WIRES Climate Change
2017Ward, P.J., B. Jongman, J.C. J. H. Aerts, P.D. Bates, W.J. W. Botzen, A. Diaz Loaiza, S. Hallegatte, J.M. Kind, J. Kwadijk, P. Scussolini and H.C. Winsemius, A global framework for future costs and benefits of river-flood protection in urban areas, Nature Climate Change
2016Postek, K.,D. den Hertog, J. Kind and C. Pustjens, Adjustable Robust Strategies for Flood Protection, Omega
2014Eijgenraam, C., J. Kind, C. Bak, R.C.M. Brekelmans, D. den Hertog, M. Duits, C. Roos, P.J. Vermeer and W. Kuijken, Economically Efficient Standards to Protect the Netherlands Against Flooding, Interfaces
2014Kind, J.M., Economically efficient flood protection standards for the Netherlands, Journal of Flood Risk Management
2014Kind, J., S. Reinhard, A. Wooning and P. Zwaneveld, MKBA’s voor waterveiligheid en zoetwater, Economische Statistische Berichten
2014Kind, J., R. Vos, A. Tijssen, A. Jeuken and N. Slootjes, Towards the development and evaluation of adaptive flood risk management strategies for the Rhine Estuary – Drechtsteden, Proceedings of the 6th International Conference on Flood Management
2013Gauderis, J., J. Kind and R. van Duinen, Robustness of economically efficient flood protection standards: Monte Carlo analysis on top of cost-benefit analysis,
Comprehensive Flood Risk Management
2013Jeuken, A., J. Kind and R. Gauderis, Cost-benefit analysis of flood protection strategies for the Rhine-Meuse Delta, Comprehensive Flood Risk Management
2013Kind, J., Proeve Plangebied Deltaprogramma Rivieren
2011Kind, J., Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw
2011Jeuken, A., J. Kind and J. Gauderis, Eerste generatie oplossingsrichtingen voor klimaatadaptatie in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Syntheserapport: verkenning kosten en baten
2008Kind, J, Waterveiligheid 21e eeuw. Kengetallen kosten-batenanalyse
2008Slob, A.F.L., J. Eenhoorn, G.J. Ellen, C.M. Gómez, J. Kind, J. van der Vlies, Costs and benefits of sediment management, Sustainable Management of Sediment Resources
2007Fiselier, J., J. Kind and S. Prins, Financiële onderbouwing robuust ontwerp dijken
2006Kind, J., Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas. Achtergrondrapportage kosten-batenanalyse
2005Brouwer, R. and J.M. Kind, Cost-benefit analysis and flood control policy in the Netherlands
2004Kind, J., W. Korving, H. Eenhoorn, L.Osté, D. Beerda, D. Bakker, E. de Boer, R. Brouwer, L. Goedemans, S. Katz, C. van der Pol, R. Hylkema and P. Janssen, Bagger: het onzichtbare goud? Hoofdnota Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Waterbodems
2004Goedemans, L. and J. Kind, Prijzen en productiviteit van landbouwgewassen : Update ten behoeve van het Agricom model
2002Kind, J., MKBA Spankrachtstudie
1999Kind, J. and Overbeek, J.W., Economic Analysis of Water Supply Projects, Land en Water International (Handbook)