Projecten

2021Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving. Scoping study for assessing the value of freshwater quality at a global scale. Project leider.
2021Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. Integraal Riviermanagement (IRM). Trekker MKBA
2021Nederland, STOWA: Advies Indexering Schadetabel Regionale Waterkeringen
2021Verenigd Koningrijk, Environmental Agency: Long-term Investment Scenario’s (LTIS). Onafhankelijk Expert
2021Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement: Methodiek Impactanalyse Uitvoeringsprogramma Waddengebied
2021Nederland, Vrije Universiteit: Supervisie Master studenten  Environment and Resource Management
2020Nederland, RVO/Wereldbank: Water in Changing Wealth of the Nations, Projectleider
2020Nederland, Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad: Sociale Veerkracht, Projectleider
2018-2019India, RVO: Water as Leverage Chennai, Econoom
2017-2018Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Lange Termijn Ambitie Rivieren, Begeleidingscommissie
2015-2016Verenigde Staten, NOAA, Flood and Drought Risk Management under Climate Change: Methods for Strategy Evaluation and Cost Optimization, Econoom
2014Nederland/Verenigde Staten, Rebuild by Design: Assessment Framework, Projectleider/Econoom
2014Slovakije, Ministry of Interior: Cost Benefit Analysis – Adjustment of Intervention Capacities Through Active Anti-Flood Measures, Econoom
2006-2014Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse bijdragen:
Delta Programma Waterveiligheid/WV21, Projectleider, Econoom
– Delta Programma Rijnmond-Drechtsteden, Projectleider/Econoom
– Delta Programma Rivieren, Econoom
– Delta Scenario’s, Econoom
– Beoordelingskader, Econoom
2005-2009Duitsland/Nederland: Risicoanalyse Overstroming Grensoverschrijdende Dijkringen, Econoom
2002-2005Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Waterbodems, Econoom
2004Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Kosten-Batenanalyse Ruimte voor de Rivier, Econoom/Adviseur
2002-2004Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Droogtestudie, Econoom
2001-2002Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Spankrachtstudie, Econoom
2001Nederland: Businessplan Hydroscope, Financieel Analist
2001Nederland, Gemeente Den Bosch: Haalbaarheidsstudie Huishoudwater De Groote Wielen, Financieel Analist
2000Nederland, EBRD: Municipal Environmental Action Programme, Financieel Analist
2000Indonesiƫ, PWN: Feasibility Study for Dutch Interventions in the Water Supply Sector in the Bogor area, Financieel Analist
1998-1999Ivoorkust, African Development Bank: Policy for Integrated Water Resource Management, Econoom
1998- 2000Pakistan, ADB: NWFP Forestry Sector Project, Econoom
1996-1998Filipijnen/Vietnam, ADB: Handbook on the Economic Analysis of Water Supply Projects, Econoom
1996 – 1998EthiopiĆ«, Governement of Ethiopia: Tekeze and Mereb River Basin Integrated Development Master Plan Project, Econoom
1995Tunesiƫ, Wereldbank: Greater Tunis Sewerage Project (Fourth Urban Waste Water and Sewerage Project), Financieel Analist