Franz Edelman Award

Ik was projectleider van het Nederlandse consortium dat op 8 April 2013 in Texas de Franz Edelman Award won voor Economically Efficient Flood Standards to Protect the Netherlands against Flooding. Deze prijs wordt toegekend voor buitengewone prestaties in het vakgebied Operations Research en Management Sciences. Het consortium bestond naast Deltares (lead) uit de Delta Commissaris, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Centraal Planbureau, TU Delft, Universiteit van Tilburg en HKV lijn in water.

De prijs is toegekend voor de door ons ontwikkelde methode om economische optimale dijkhoogtes te berekenen voor de bescherming van Nederland voor (grootschalige) overstromingen. Het gebruik van deze methode leidt tot een grotere efficiency en kan wereldwijd gebruikt worden voor het bepalen van optimale dijkhoogten, door de kosten van dijken te vergelijken met de vermeden schade. Het rapport waarin deze methode gebruikt is, is de Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (Kind, 2011) .

Delta Commissaris Wim Kuijken feliciteerde ons team: “Bijna 60 procent van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Het doel van het Deltaprogramma is niet om te reageren op een overstromingsramp, maar om deze te voorkomen. Dit innovatieve project heeft significant bijgedragen aan een verbetering van de waterveiligheid in Nederland, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan een zo efficiĆ«nt mogelijk gebruik van de de publieke middelen.”

Zie ook:

https://www.deltaprogramma.nl/documenten/videos/2013/11/07/uitreiking-edelman-award

https://www.deltaprogramma.nl/nationaaldeltacongres/2013/fotoverslag