Publications

2022Kind, J. Grenzen aan de (over-)vloed, hoe de discontovoet zijn werk doet. Over de rol van de discontovoet in de MKBA voor het berekenen van economisch optimale overstromingskansen.
2021Kind, J., S. Scenau and M. Bakker, Scoping study assessing the value of freshwater quality at a global scale.
2021Kind, J. Advies indexering schadetabel regionale keringen (Advice Indexation Damage Table Regional Flood Defences).
2021Kind, J. Methodiek Impactanalyse t.b.v. het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. (Methodology Impact Assessment Implementation Program Waddensea area 2021-2026).
2020Kind, J., R. Hoekstra, S. Schenau, F. Sperna Weiland, R. van Beek, D. Morales Irato, M. Rensman & Willem Ligtvoet, Fresh Water Resources in the Changing Wealth of Nations. Scoping chapter.
2020Kind, J., G. Koers, J. van Popering-Verkerk, V. Visser, T. de Nijs, R. Koopman and M. Damen, Verkenning naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptie (Exploring the relationship between social resilience and climate adaptation). Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat.
2020Kind, J., W.J.W. Botzen and J.C.J.H. Aerts, Social Vulnerability in Cost-Benefit Analysis for Flood Risk Management, Environment and Development Economics
2019Kind, J., Drowning by Numbers, Social Welfare, Cost-Benefit Analysis and Flood Risk Management, Thesis
2019Haasnoot, M., M. van Aalst, J. Rozenberg, K. Dominique, J. Matthews, L.M. Bouwer, J. Kind and N. LeRoy Poff, Investments under non-stationarity: economic evaluation of adaptation pathways, Climate Change
2018Kind, J.M., J.H. Baayen and W.J. Wouter Botzen, Benefits and Limitations of Real Options Analysis for the Practice of River Flood Risk Management, Water Resources Research
2017Kind, J., W.J.W. Botzen and J.C.J.H Aerts, Accounting for Risk Aversion, Income Distribution and Social Welfare in Cost-Benefit Analysis for Flood Risk Management , WIRES Climate Change
2017Ward, P.J., B. Jongman, J.C. J. H. Aerts, P.D. Bates, W.J. W. Botzen, A. Diaz Loaiza, S. Hallegatte, J.M. Kind, J. Kwadijk, P. Scussolini and H.C. Winsemius, A global framework for future costs and benefits of river-flood protection in urban areas, Nature Climate Change
2016Postek, K.,D. den Hertog, J. Kind and C. Pustjens, Adjustable Robust Strategies for Flood Protection, Omega
2014Eijgenraam, C., J. Kind, C. Bak, R.C.M. Brekelmans, D. den Hertog, M. Duits, C. Roos, P.J. Vermeer and W. Kuijken, Economically Efficient Standards to Protect the Netherlands Against Flooding, Interfaces
2014Kind, J.M., Economically efficient flood protection standards for the Netherlands, Journal of Flood Risk Management
2014Kind, J., S. Reinhard, A. Wooning and P. Zwaneveld, MKBA’s voor waterveiligheid en zoetwater (CBAs for flood protection and fresh water supply), Economische Statistische Berichten
2014Kind, J., R. Vos, A. Tijssen, A. Jeuken and N. Slootjes, Towards the development and evaluation of adaptive flood risk management strategies for the Rhine Estuary – Drechtsteden, Proceedings of the 6th International Conference on Flood Management
2013Gauderis, J., J. Kind and R. van Duinen, Robustness of economically efficient flood protection standards: Monte Carlo analysis on top of cost-benefit analysis,
Comprehensive Flood Risk Management.
2013Jeuken, A., J. Kind and R. Gauderis, Cost-benefit analysis of flood protection strategies for the Rhine-Meuse Delta, Comprehensive Flood Risk Management
2013Kind, J., Proeve Plangebied Deltaprogramma Rivieren (Methodology Development Delta Programme Rivers)
2011Kind, J., Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (Cost-benefit analysis flood protection for the 21st Century)
2011Jeuken, A., J. Kind and J. Gauderis, Eerste generatie oplossingsrichtingen voor klimaatadaptatie in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Syntheserapport: verkenning kosten en baten (First generation strategies for climate adaptation in the Rhine-Meuse Estuary: synthesis report costs and benefits)
2008Kind, J, Waterveiligheid 21e eeuw. Kengetallen kosten-batenanalyse (Pre-feasibility cost-benefit analysis flood protection for the 21st Century)
2008Slob, A.F.L., J. Eenhoorn, G.J. Ellen, C.M. Gómez, J. Kind, J. van der Vlies, Costs and benefits of sediment management, Sustainable Management of Sediment Resources
2007Fiselier, J., J. Kind and S. Prins, Financiële onderbouwing robuust ontwerp dijken (Financial analysis robust dike design)
2006Kind, J., Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas. Achtergrondrapportage kosten-batenanalyse (Cost-benefit analysis diaster risk management strategies for the Rhine and Meuse)
2005Brouwer, R. and J.M. Kind, Cost-benefit analysis and flood control policy in the Netherlands
2004Kind, J., W. Korving, H. Eenhoorn, L.Osté, D. Beerda, D. Bakker, E. de Boer, R. Brouwer, L. Goedemans, S. Katz, C. van der Pol, R. Hylkema and P. Janssen, Bagger: het onzichtbare goud? Hoofdnota Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Waterbodems (Cost-Benefit Analysis Dredging)
2004Goedemans, L. and J. Kind, Prijzen en productiviteit van landbouwgewassen : Update ten behoeve van het Agricom model
2002Kind, J., MKBA Spankrachtstudie (Cost-benefit analysis resiliency study Rhine)
1999Kind, J. and Overbeek, J.W., Economic Analysis of Water Supply Projects, Land en Water International (Handbook)