Drowning by Numbers

In mijn proefschrift Drowning by Numbers – Social Welfare, Cost-Benefit Analysis and Flood Risk Management (Kind, 2019), doe ik onderzoek naar de toepassing van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in de context van natuurrampen in zijn algemeenheid, en specifiek in die van overstromingen. Ik heb gekeken naar de toepassing en problemen van MKBAs als er grote verschillen zijn in de sociale kwetsbaarheid en inkomens van individuen of groepen (zoals in ontwikkelingslanden), en als er sprake is van (diepe toekomst-) onzekerheid. Verschillen in sociale kwetsbaarheid kunnen gewaardeerd worden door terug te grijpen op de sociale welvaartstheorie met afnemend nut van inkomen en risico-aversie. Onzekerheid over de toekomst kan worden meegenomen door een toepassing van de reĆ«le optietheorie (real options analysis). In het proefschrift beschrijf ik de methoden, beperkingen, uitdagingen en voor- en nadelen van deze methoden.

De vier belangrijkste hoofdstukken uit mijn proefschrift zijn gepubliceerd als aparte papers. Deze zijn in mijn lijst met publicaties opgenomen.

Figuur: Raamwerk voor het waarderen van overstromingsrisico’s gebaseerd op de sociale welvaartstheorie (Kind et al., 2020)