Over de Waterwerkers

De Waterwerkers past economie toe in projecten rondom waterbeheer en klimaatadaptatie. Sleutelwoorden zijn efficiency, verdelingsvraagstukken, inclusiviteit, sociale welvaart, duurzaamheid, risicoanalyses, de waarde van water, beleidsanalyses, financiƫle analyses, maatschappelijke kosten-batenanalyses en besluitvorming onder (diepe) onzekerheid.

De Waterwerkers is opgericht in 2021 door Jarl Kind, senior econoom met ruim 25 jaar ervaring in het werken voor nationale en internationale klanten en organisaties. In 2019 heeft Jarl zijn proefschrift Drowning by Numbers – Social Welfare, Cost-Benefit Analysis and Flood Risk Management afgerond. Dit proefschrift presenteert onder meer een innovatief raamwerk voor het beoordelen van klimaatrisico’s, waarin sociale kwetsbaarheid en verdelingsvraagstukken beter worden geadresseerd, en waarmee het ontwikkelen van sociaal inclusief (overstromings-)risicobeheer en -beleid wordt gestimuleerd.